CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT VÀ ĐO LƯỜNGĐỒNG TÂM

Hiệu chuẩn đồng hồ bấm giây

Hiệu chuẩn máy đo ORP

Hiệu chuẩn tỷ trọng kế

Hiệu chuẩn cân phân tích và cân kỹ thuật

Kiểm định cân phân tích và cân kỹ thuật

Kiểm định cân đồng hồ lò xo

Hiệu chuẩn cân đồng hồ lò xo

Kiểm định cân đĩa

Hiệu chuẩn cân đĩa

Hiệu chuẩn cân bàn

Hiệu chuẩn máy đo Chlorine

Hiệu chuẩn máy đo tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

Hiệu chuẩn quả cân chuẩn CCX F1-F2-M1

Hiệu chuẩn tủ nhiệt ẩm

Hiệu chuẩn tủ nhiệt

Hiệu chuẩn Bộ chỉ thị nhiệt độ hiện số và tương tự

Hiệu chuẩn nhiệt kế điện trở Platin công nghiệp

Hiệu chuẩn máy đo DO

Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế

Hiệu chuẩn máy đo BOD (Tủ xác định nhu cầu oxy sinh hóa)

Hiệu chuẩn máy đo pH

Hiệu chuẩn máy đo độ đục

Hiệu chuẩn công tắc áp suất

Hiệu chuẩn nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự

Hiệu chuẩn bộ chuyển đổi áp suất

« 1 2 »