CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT VÀ ĐO LƯỜNGĐỒNG TÂM

Điều kiện hoạt động và bảng giá kiểm định thiết bị đo lường

Lượt xem: 4158

Như các bạn đã biết chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định phương tiện đo lường cũng như bảng giá kiểm định thiết bị đo lường, nhưng ít người nắm được điều kiện cụ thể là gì và muốn tham khảo bảng giá thì xem tại đâu, bài viết dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu về vấn đề này.

 

Điều kiện hoạt động dịch vụ kiểm định  thiết bị đo lường

Trước khi hợp tác với tổ chức dịch vụ kiểm định phương tiện đo lường, bạn nên tìm hiểu xem tổ chức đó có đủ điều kiện hoạt động không và phải tham khảo bảng giá kiểm định thiết bị đo lường thật rõ ràng. Các cơ quan cung cấp dịch vụ kiểm định phương tiện đo lường phải đảm bảo các điều kiện sau:

1- Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2- Có đủ cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng điều kiện:

a- Có mặt bằng làm việc, điều kiện môi trường và điều kiện khác theo yêu cầu của quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm;

b- Có đủ chuẩn đo lường, phương tiện thực hiện kiểm định theo yêu cầu của quy trình kiểm định tương ứng.

Các chuẩn đo lường và phương tiện đo này phải được kiểm định thường xuyên theo định kỳ và được duy trì, bảo quản, sử dụng theo quy định của người đứng đầu tổ chức; giấy chứng nhận kiểm định còn thời hạn có giá trị.

3- Có đủ quy trình kiểm định thiết bị đo lường.

Quy trình kiểm định thiết bị đo lường phải phù hợp với hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc khuyến nghị quốc tế của Tổ chức đo lường pháp định quốc tế, tiêu chuẩn của Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế, tiêu chuẩn của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, tài liệu của nhà sản xuất có liên quan.

4- Có ít nhất 2 nhân viên kỹ thuật cho mỗi lĩnh vực hoạt động. Các nhân viên kỹ thuật này phải là viên chức hoặc lao động hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên.

Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành kỹ thuật hoặc tương đương trở lên.

Đã hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm định thiết bị đo lường

5- Đáp ứng các yêu cầu về tính độc lập, khách quan dưới đây:

a- Hoạt động kiểm định thiết bị đo lường phải công khai, minh bạch quy trình kiểm định đã công bố áp dụng;

b- Người đứng đầu tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo lường phải tuân thủ hệ thống quản lý, quy trình kiểm định đã công bố áp dụng và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm định đã thực hiện;

c- Nhân viên kiểm định thiết bị đo lường phải tuân thủ quy trình kiểm định đã công bố áp dụng và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm định đã thực hiện.

6- Đã thiết lập và duy trì hệ thống quản lý phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 đối với hoạt động kiểm định thiết bị đo lường.

Có văn bản của người đứng đầu tổ chức quy định:

Quản lý chứng chỉ (tem, dấu, giấy chứng nhận) kiểm định thiết bị đo lường, các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ (niêm phong, kẹp chì...) phải thực hiện khi kiểm định, để ngăn ngừa, phòng chống sự tác động làm thay đổi đặc tính kỹ thuật đo lường chính của phương tiện đo, chuẩn đo lường trong quá trình sử dụng.

7- Có giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo lường theo quy định tại Nghị định này.

Xem bảng giá kiểm định thiết bị đo lường ở đâu?

Nếu bạn muốn tham khảo bảng giá kiểm định thiết bị đo lường, bạn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan cung cấp dịch vụ này hoặc có thể tham khảo trên mạng internet.

Trên đây là những thông tin chi tiết về những điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định phương tiện đo lường cũng như cách xem bảng giá kiểm định thiết bị đo lường.